Hero
Osallisuus, yksi journalismin isoista kysymyksistä – mitä se uutismediassa tarkoittaa?
Osallisuus on journalismin yksi isoista kysymyksistä: miten voimme toimia niin, että ihmiset osallistuvat ja haluavat olla mukana uutisjournalismissamme? Miten erilaisille ihmisille syntyy kokemus, että heidän äänensä kuuluvat sisällöissämme?

Osallisuus on journalismin yksi isoista kysymyksistä nyt ja tulevaisuudessa: miten voimme toimia niin, että ihmiset osallistuvat ja haluavat olla mukana uutisjournalismissamme? Miten avataan journalismi ihmisille? Miten erilaisille ihmisille syntyy kokemus, että heidän äänensä kuuluu entistä paremmin sisällöissämme? Muun muassa näihin kysymyksiin yritämme etsiä vastauksia Yle News Labissa tänä syksynä (2023).

Osallisuudesta puhutaan nyt paljon ja yksi syy siihen lienee pelko voimistuvasta polarisaatiosta. Epävarmat ajat saattavat ajaa ihmisiä etsimään varmuutta samanmielisistä. Halu ymmärtää ja kuunnella toisia voi olla vähäistä. Osallisuutta ajaa pohtimaan myös se, että uutismedian on kyettävä osallistumaan moniäänisen yhteiskunnan rakentamiseen. Onkin syytä kysyä, ketkä pääsevät ääneen julkisessa keskustelussa, keitä kuunnellaan ja ketkä kokevat tulevansa kuulluksi? Esimerkiksi osa nuorista kokee, etteivät he näy eivätkä saa osallisuutta yhteiskunnallisissa keskusteluissa, jonka keskiössä “valtamedia” on (Nuorten hyvä elämä 2022, E2 Tutkimus).

Mitä me uutismediana voimme asialle tehdä? Miten luomme aitoja mahdollisuuksia osallistua, miten uutisjournalismissamme voi vuorovaikuttaa toisten kanssa tai mitä tarkoittaisi vuoroin vaikuttaminen ja miten se kenties muuttaisi journalismin tekemisen tapaa? Millaista tilaa merkitykselliselle keskustelulle journalismi voi tuottaa? Arvostammeko ylipäänsä riittävästi keskustelua journalistisena sisältönä? Nämä ovat kysymyksiä, jotka haastavat perinteisen uutisjournalismin rajoja ja tekemisen tapoja.

Yle News Labin osallisuusprojektissa olemme pyrkineet ensin ymmärtämään miten osallisuuden kokemus syntyy yhteiskunnassa ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Tähän olemme saaneet apua THL:n tutkijoilta, dosentti Anna-Maria Isolalta ja kehittämispäällikkö Salla Valtarilta. He ovat alleviivanneet erityisesti sitä, että osallisuuden edistäminen on ensisijaisesti vallan uudelleen jakamista, ja se voi olla kivuliastakin. Lisäksi olemme pohtineet asiaa myös Tampereen yliopiston Comet- tutkimuskeskuksen tutkijoiden kanssa, joilta olemme saaneet paljon arvokasta ymmärrystä ja oppia osallisuuden ja journalismin ytimessä tehdyistä tutkimuksista, hankkeista ja kokeiluista.

Ehkä kaikkein tärkeimpänä asiana olemme haastatelleet sellaisia ihmisiä siitä, joiden ääni jää usein tutkimuksissa kuulematta: miten he uutismediaa käyttävät ja miten se vaikuttaa heidän osallisuuden kokemukseensa, kuulevatko ja näkyvätkö he mielestään uutismedian luomassa yhteiskunnallisessa keskustelussa? Miten he haluaisivat osallistua ja vuorovaikuttaa median kanssa? Olemme pyrkineet ymmärtämään mitkä asiat uutismediassa tukevat ja kannattelevat osallisuutta ja sen kokemusta sekä mitkä asiat ovat uutismediassa esteenä tai kynnyksenä osallisuuden kokemukselle.

Keskustelut ovat olleet hyvin vaikuttavia. Niiden pohjalta olemme lähteneet ideoimaan vaikuttavia ratkaisuja haasteisiin. Pohdintamme ovat keskittyneet nyt kolmen ison teeman ympärille: Sisältöjen monipuolisuus, saavutettavuus ja keskustelu journalistisena sisältönä. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä olemme ideoineet yhdessä kohderyhmien ja toimittajien kanssa kolme konkreettista, journalismin tekemisestä uudistavaa, ihmisten osallisuutta vahvistavaa työkalua, käytäntöä, teknistä ja palvelullista ratkaisua.

Kiinnostuitko osallisuudesta journalismissa? Ole rohkeasti yhteydessä Laura Hossiin.