Hero
Kuva: Teemu Kiviniemi
Author
Yle News Lab
13.02.2019
Näin sinuun vaikutetaan algoritmeilla: some, vaalit ja valeuutiset
Kehitämme Yle News Labissa tänä vuonna menetelmiä, jotka auttavat kansalaisia ja toimittajia ymmärtämään paremmin algoritmien vaikutuksia elämäämme.

Teknojättiläisten suosittelualgoritmien ja tekoälysovelluksien vaikutukset ovat edelleen suurimmaksi osaksi hämärän peitossa. Datan käytön ja tekoälyn etiikka kiinnostaa varsinkin asiantuntijoita ja tutkijoita mutta käytännön sovellukset ovat vähissä. Kukaan ei ole luonut helposti ymmärrettäviä ja toimivia työkaluja, jotka avaisivat tavallisille ihmisille datan ja algoritmien valtaa ja vaikutuksia.

Tästä syystä kehitämme Yle News Labissa tänä vuonna menetelmiä, jotka auttavat kansalaisia ja toimittajia ymmärtämään paremmin algoritmien vaikutuksia elämäämme. Tuomme työssä yhteen uudet tarinankerronnan muodot, käyttäjäymmärryksen ja koneoppimisen.

Kyse on kansainvälisen luokan journalistisesta pioneerikokeilusta algoritmisen todellisuutemme avaamiseksi: tarkoituksemme ei ole kirjoittaa perinteisiä juttuja tai laatia tutkimuksia, vaan tulemme rakentamaan erilaisia digitaalisia prototyyppejä, joita voimme kehittää ja kokeilla yhdessä käyttäjien ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.

Olemme koonneet Ylellä monialaisen, palvelumuotoilijoista, koneoppimisasiantuntijoista, tarinankertojista ja palvelukehittäjistä koostuvan tiimin, joka pureutuu konseptien ja prototyypien avulla kolmeen tärkeäksi tunnistettuun pääteemaan:

Näin sinuun vaikutetaan somessa

Kokeilemme kuinka voimme tehdä ymmärrettävästi näkyväksi sen mitä somepalvelut saattavat sinusta tietää ja kuinka niiden algoritmit vaikuttavat arkisiin päätöksiin.

Kohdennettu poliittinen viestintä

Vaalien lähestyessä testaamme mitkä menetelmät auttaisivat tulevaisuudessa ihmisiä ymmärtämään paremmin algoritmisesti personoitua ja siten henkilökohtaisella tasolla puhuttelevaa poliittista viestintää ja mainontaa.

Valeuutisten tunnistaminen

Kartoitamme menetelmiä, joiden avulla voimme tehdä valeuutissoinnista entistä tunnistettavampaa.

Haluamme auttaa jokaista meistä ymmärtämään paremmin arkipäiväisen digitodellisuuden vaikutuksia omiin tekoihin ja maailmankuvaan. Kaiken ytimessä on medialukutaidon edistäminen konkreettisin keinoin. Tavoitteenamme ei ole suunnitella ja rakentaa täydellisiä kaiken kattavia ratkaisuja vaan luoda lisää tietoisuutta algoritmeista ja niiden vaikutuksista digitaalisten kokemusten avulla.

Ajatuksena on, että kun lisäämme ymmärrystä algoritmeista, ihmiset voivat tehdä entistä sujuvammin itselleen sopivia ja hyödyllisiä päätöksiä esim. siitä, millaisia digipalveluja he käyttävät, millaisin perustein he jakavat somessa leviäviä sisältöjä tai suhtautuvat heille kohdennettuun mainontaan.

Olemme uuden äärellä ja samalla kysymme isoja kysymyksiä, joihin ei välttämättä ole yksiselitteisiä vastauksia. Pyrimme kehittämään prototyyppejä iteratiivisesti ja oppimaan käytännön kautta, mikä voisi palvella ihmisiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Haluamme myös olla luomassa yhteistä kieltä ja käsitteistöä, joka auttaa algoritmien kehittäjiä, palvelusuunnittelijoita, mediatoimijoita, journalisteja ja tavallisia ihmisiä ymmärtämään toisiaan entistä paremmin. Yhteisen kielen myötä data ei ole enää uutta öljyä, algoritmien vaikutukset avautuvat paremmin ja tekoälyn maaginen myyttisyys hälvenee. Samalla ihmiset voivat kommunikoida entistä paremmin älykkäitä digipalveluita koskevia ajatuksia, toiveita, pelkoja ja tarpeita. Näin algoritmeja ja henkilökohtaista dataa hyödyntäviä kokemuksia voidaan jatkossa kehittää entistä ihmiskeskeisemmin ja asiakaslähtöisemmin.

Seuraamme hankkeen etenemistä täällä Yle News Labin blogissa ja asioiden edistymisestä pysyy ajan tasalla myös meidän LinkedIn-sivulla.