Hero
Selkouutiset tekstitettynä ukrainaksi
Author
Samuli Sillanpää
25.04.2023
Kokeilimme uutisvideoiden konekääntämistä ukrainaksi
Tulevaisuudessa kone auttaa sisältöjen tarjoamisessa monille kieliryhmille

Se toimi! Me Yle News Labissa teimme alkuvuonna kokeilun, jossa käänsimme TV:n selkouutiset koneavusteisesti ukrainaksi.

Lähdimme kokeilemaan uutisvideoiden kääntämistä viime toukoukuussa avatun Yle Novynystä saatujen kokemusten rohkaisemina. Novyny julkaisee tekstiartikkeleita Yle-palvelussa ja some-alustoilla ukrainan kielellä. Palvelua käännetään ihmisen ja koneen yhteistyönä hyödyntäen konekäännöksiä ja News Labin kehittämää Kääntelijä-käännösohjelmaa. Yle Novynyä seurataan paljon myös Telegramissa, jossa videot olisivat kiinnostava lisä. Halusimme siis selvittää voiko kone auttaa myös videoiden kääntämisessä.

Miksi tämä on tärkeää?

Yle on lisännyt videotarjontaa voimakkaasti Yle-palvelussa ja haluamme tarjota nämä videot myös kielivähemmistöille. Tiedämme myös, että video- ja audiosisällöt näyttelevät yhä tärkeämpää roolia monen arjessa. Videoilla voimme lisäksi tavoittaa myös sellaisia Suomessa asuvia kieliryhmiä, joihin kuuluvat eivät ole tottuneita lukemaan tai eivät välttämättä edes osaa lukea. Tarjoamalla luotettavaa tietoa helposti kulutettavassa muodossa ehkäisemme väärän tiedon leviämistä.

Mitä teimme?

Valitsimme selvityksen lähtökohdaksi TV:n selkouutisten jakson, josta teimme ukrainaksi käännetyt versiot mahdollisimman automatisoidusti. Lopputulos tarkistettiin ja viimeisteltiin ihmistyönä. Selkouutisiin päädyttiin, koska lyhyet lähetykset sopivat hyvin testattaviksi, kieli soveltuu hyvin konekäännettäväksi ja rauhallisesti puhutun äänen päälle on helppo sovittaa käännetty ääniraita.

Käännöstapoina kokeilimme tekstitystä ja voice overia. Tekstitetyn version teimme kääntämällä alkuperäisen ohjelmatekstityksen. Voice over -versiossa hyödynsimme tekstitystiedostoa muuntamalla sen puhesynteesillä (Azure Text to Speech -pilvipalvelu) ääniraidaksi, jonka yhdistimme videoon.

Mitä saimme selville?

Valituista toteutustavoista tekstitys on yksinkertaisempi tuottaa ja tarkistaa käännösvirheiden varalta. Voice overissa video pitää lisäksi kuunnella läpi ja ohjeistaa konetta hankalasti lausuttavissa kohdissa (esimerkiksi nimet, lyhenteet, lukusanat).

Teknisen testauksen lisäksi halusimme tietää, mitä mieltä suomessa asuvat ukrainankieliset ovat kokeilustamme. Testasimme videoita käyttäjätestissä, johon kutsuimme 14 osallistujaa. Heidän mielestä molempien videoiden sisältö oli ymmärrettävää. Selkouutisten verkkainen tahti ja yksinkertainen sisältö herättivät paikoin kritiikkiä. Suuri osa koki tekstitetyn version voice overia miellyttävämmäksi. Osallistujat kertoivat, että tekstitys on myös tehokas keino tukea suomen kielen oppimista. Muutama osallistuja oli kuitenkin sitä mieltä, että voice over on nopeampi ja helpompi seurata, vaikka ukrainankielistä koneääntä kritisoitiin monotonisuudesta ja aksentin virheistä.

Kokeilu osoitti että videoiden kääntäminen koneen avulla toimii. Seuraavaksi selvitämme mitä kokeilun laajentaminen toimitusten arkeen vaatii.