Hero
Lähde: Suomalaisten pelot ja haaveet 2019, Yle News Lab ja IROResearch
Author
Riikka Lätti
18.06.2020
Mediankäyttötarpeet eivät synny tyhjiössä – siksi meitä kiinnostavat myös suomalaisten pelot ja haaveet
News Labissa tutkitaan muutakin kuin ihmisten (uutis)mediankäyttöä.

Mediankäyttö soljuu osana arkea ja mukautuu erilaisiin elämäntilanteisiin. Mediavalinnat heijastelevat aina myös ihmisten syvempiä arvoja, asenteita ja tarpeita. Mikä kiinnostaa juuri minua juuri nyt? Millaisiin arjen kysymyksiin haluan saada vastauksia? Millainen sisältö sopii omaan tähänhetkiseen mielentilaani?

Jotta ymmärtäisimme ihmisiä kokonaisuutena, olemme tehneet ison kyselytutkimuksen, joka kulkee nimellä Suomalaisten pelot ja haaveet. Se on suunniteltu avaamaan meille sitä, mikä ihmisille on tärkeää elämässä ja millaisia huolenaiheita heillä on - mediankulutustottumuksista välittämättä. Jos ja kun haluamme jatkossa laajentaa omaa käsitystämme siitä mitä “uutinen” tai “kiinnostava sisältö” tarkoittaa eri kohderyhmille, meidän tulee kysyä tätä heiltä uusilla tavoilla.

Tutkimus on myös vuorovaikutusta yleisön kanssa: kertokaa te meille, mikä teille on tärkeää ja millaiset asiat teitä huolettavat. Me voimme sitten reagoida näihin tarpeisiin omilla sisältö- ja näkökulmavalinnoillamme.

Tutkimus on toteutettu nyt kahteen otteeseen: loppuvuonna 2018 ja vuodenvaihteessa 2019-2020. Väestöedustava kyselytutkimus on otokseltaan todella kattava: vuoden 2019 kyselyyn vastasi 3000 suomalaista. Koronakevät 2020 oli niin poikkeuksellinen, että teimme kaksi täydentävää kyselyä maalis-huhtikuun aikana.

Entä ne tulokset? Tutkimuksesta selviää ensinnäkin, että suomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä elämäänsä. Hyvä elämä tarkoittaa heille hyvää terveyttä, turvattua toimeentuloa ja perhettä tai ystäviä. Vastaajien omat huolet liittyvät terveyteen ja toimeentuloon, mutta tulevaisuuden huolissa korkealle nousevat vanhustenhoito, ilmastonmuutos ja eriarvoistumisen lisääntyminen. Ilmastonmuutos huolestuttaa kaikkein eniten alle 30-vuotiaita.

Meitä kiinnosti myös tietää, kokevatko suomalaiset olevansa tasa-arvoisessa asemassa yhteiskunnassa. Hätkähdyttävää oli, että joka viides suomalainen kokee itse olevansa syrjityssä asemassa. Eniten syrjintää aiheuttavat erilaiset vähäosaisuuden kokemukset: pieni eläke, terveyshuolet, huoli toimeentulosta, työttömyys tai asuminen syrjäseudulla.

Alle 30-vuotiaat naiset ja miehet erottuvat aineistosta, myös keskenään. Erilaisista arvo- ja kokemusmaailmoista kertovat hyvin esim. vastaukset hyvään elämään ja huolenaiheisiin liittyen.

Löydät täältä raportin tutkimuksen päätuloksista. Tutkimustuloksista oli tarkoitus kertoa kaikille avoimessa julkistustilaisuudessa maaliskuun loppupuolella. Koronaepidemia vei pohjan sekä tilaisuudelta että tutkimuksen uutisoinnilta, koska tilanne maailmalla ja Suomessa oli niin poikkeuksellinen. Päädyimme kuitenkin pitämään Ylen uutistoiminnalle sisäisiä workshopeja kokonaan etänä. Niitä uutisiakin syntyi keväämmällä, mm. tämä ja tämä. Aineisto on myös laajasti käytössä Ylen sisäisessä kehitystyössä. Vuonna 2019 tutkimuksen tuloksia käytettiin esimerkiksi Ylen eduskuntavaalisisältöjen suunnittelutyössä.

Haluamme jakaa tätä kiinnostavaa tietoa myös muiden käyttöön. Jos siis olet kiinnostunut pdf-raporttia laajemmasta aineistosta (suorat jakaumat, avoimet vastaukset), ole rohkeasti yhteydessä: ua.asiakkuus@yle.fi !

Riikka Lätti, projektipäällikkö

Jenni Müller, asiakkuuspäällikkö